با فناوري تزريق بدون سوزن ام اي تي آشنا شويد

اگر از امپول ميترسيد، فناوري جديد (تزریق بدون سوزن) يك تيم از دانشگاه ام اي تي(مؤسسه فناوری ماساچوست) احتمالا خبر خوشحال كننده اي است. 

سال ها است كه تيم هاي تحقيقاتي مختلفي بر روي ساخت يك جايگزين براي تزريق هاي فعلي كار مي كنند و نمونه هاي مختلفي نيز تا اينجا ساخته شده است.

  اما شايد اين يكي مدلي باشد كه بايد منتظر فراگير شدن ان باشيم.

بخش مهندسي پزشكي اين دانشگاه دستگاهي ساخته كه دارو را از طريق جت به درون بافت تزريق مي كند و نيازي به استفاده از سوزن نيست. 

نحوه عملکرد

دستگاه تزریق بدون سوزن با استفاده از فشار، تزريق را انجام مي دهد .

از انجايي كه قطر مورد نياز براي تزريق بسيار كمتر از سوزن و در واقع به اندازه نيش يك پشه است شما چيزي احساس نمي كنيد.

بدون حس درد

دستگاه تزريق بدون سوزن انقدر سريع و دقيق عمل مي كند كه مي توان دارو را به شكل پودر با ان تزريق كرد و مي توان تزريق درون چشم و گوش مياني را هم با ان انجام داد. 

يكي از كاربردهاي مهم اين دستگاه براي بيماران ديابتي است كه بسياري از انها نياز به تزريق هاي روزانه دارند. 

و البته كساني هم كه از سوزن وحشت دارند از به بازار امدن اين محصول خوشحال خواهند شد.

Device may inject a variety of drugs without using needles

Jet-injected drugs could improve patient compliance, reduce accidental needle sticks.

MIT researchers have engineered a device that delivers a tiny, 

high-pressure jet of medicine through the skin without the use of a hypodermic needle.

The device can be programmed to deliver a range of doses to various depths —

 an improvement over similar jet-injection systems that are now commercially available…..

دیدگاه‌ خود را بنویسید