بیلی روبین متر

بیلی روبین متر

بیلی روبین متر :

 آنالایزرهای بیلی روبین، زردی سنج، بیلی روبین مترهای غیر مستقیم.

این دستگاه وسیله سنجش میزان زردی (یرقان) بوسیله تشخیص میزان بیلیروبین در سرم خون نوزادان و شیرخوارگان از طریق پوست (Transcutaneous) (عیر تهاجمی)و یا سرم خون (به روش تهاجمی) است.

بیلی روبین متر پوستی : برای استفاده از این نوع وسیله سنجش به نمونه گیری خون نوزاد نیازی نمی باشد. در نتیجه هیچگونه درد و ناراحتی و یا خطر عفونت به باکتری، نوزادان را تهدید نمی کند.

این وسیله از فیبر نوری، قطعات فوتو الکترونیک و تکنولوژی SCM بهره می برد. دستگاه به انتخاب کاربر به یکی از دو واحد mg/dL وmicromol/L میزان بیلی روبین را بر روی صفحه نمایش ظاهر میسازد. اندازه گیري بیلی روبین از طریق پوست transcutaneous bilirubin=TCB نیز یک تکنیک غیر تهاجمی می باشد و براي این منظور از دستگاه بیلی چکcheck Billi استفاده می شود.که شامل قسمت هاي زیر است:

یک منبع نورانی، یک میکرو اسپکترو فتومتر و یک پروب فیبراپتیک و یک پردازشگر کوچک. این وسیله داخل یک دستگیره قرار دارد و توسط پروب فیبراپتیک روي پیشانی نوزادان براحتی قرار می گیرد. پس از روشن کردن دستگاه و قرار گرفتن مناسب آن روي پوست، منبع نورانی رها شده و به پوست ساطع می گردد و بعد طیفی از چندین طول موج منعکس می شود. مقداري از نور تابیده شده توسط هموگلوبین، ملانین و کلاژن جذب شده که هر کدام density optimal خاص خود را دارا هستند و مابقی نور که توسط بیلی روبین جذب شده بعنوان بیلی روبین پوست توسط دستگاه تعیین می شود. با استفاده از این وسیله نه تنها هیچگونه آسیبی نوزادان را تهدید نمی کند بلکه استفاده از آن بسیار راحت می باشد. بیلی روبین وسیله ای سبک و کوچک می باشد و استفاده از آن بسیار آسان می باشد. کافی است پروب را به آرامی به پیشانی نوزاد تماس دهید، این وسیله سطح بیلیروبین سرم خون نوزاد را مستقیماً می سنجد و بسرعت و دقت کامل میزان بیلیروبین سرم خون را پس از تبدیل به ارقام، نمایش می دهد. این وسیله نتایج قابل اطمینانی جهت استفاده در آزمایشگاه ها، کلینیک ها، بخش نوزادان و مراکز بهداشت بیمارستان ها ارائه می دهد. یک نوع از بیلی روبین متر  Bilinfant است که  مجهز به صفحه نمایش LCD و باتری قابل شارژ داخلی می باشد.   مطالعه توصیفی –تحلیلی بر روي 212 نوزادترم که با تشخیص زردي در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا کرمانشاه از دیماه 1387 لغایت شهریور ماه 1389 بستري بودند صورت گرفت. 

 http://sjku.muk.ac.ir/article-1-919-fa.pdf 

نتیجه گیري: در نوزادان ترم ایکتریک بویژه درجنس مذکر، دریافت فتو تراپی براي مدت فقط12 ساعت نتایج قابل قبولی بین مقادیر اندازه گیري پوستی و سرمی بیلی روبین وجود داشت.ازاندازه گیري پوستی بیلی روبین می توان در غربالگري زردي نوزادان استفاده کرد.

ملاحظات جهانی: هر بخش یا واحد بیمارستان که بیلی روبین متر استفاده می نماید باید دارای یک گواهی CLIA باشد و استانداردهای عملکردی را که به موجب مقررات ضروری می باشند، رعایت کند. 

کدهای UMDNS مرتبط با بیلی روبین متر:

 15109- بیلی روبین متر

16166- بیلی روبین متر، پوستی 

دیدگاه‌ خود را بنویسید