Anaesthesia ماشین بیهوشی

در واقع راهنمای کاربری به افراد در استفاده از یک سیستم خاص کمک می‌کند و با مطالعه ی آن میتوانیم از قابلیت ها و تکنیک ها و مشکلات احتمالی جلوگیری کنید برای استفاده درست از تجهیز مطالعه ی راهنمای کاربری امری الزامیست.

سرویس منوال یا راهنمای کاربری کتابچه یا دفترچه مربوط به دستگاه مورد نظر می باشد،

که تمام اطلاعات مربوط به تعمیر و سرویس و کالیبراسیون و ازین دست را در اختیار شما می گذارد.

توسط کارخانه ی سازنده محصول تهیه شده است و معتبرترین اطلاعات در مورد دستگاه را شامل می باشد.

اطلاعاتی نظیر مقدار مصرف برق و شرایط دمایی کارکرد و میزان رطوبت و… در آن آورده شده است.

مهمترین مطلب در سرویس منوال یا همان راهنمای سرویس ، اطلاعات کلیدی در خصوص ارور ها و مشکلات الکترونیکی و برقی و یا کاربری که عملکرد دستگاه را دچار مشکل کرده باشد .

و همچنین تست و آزمایش های دستگاه می باشد.