راهنمای کاربری user manuals

راهنمای کاربری ماشین بیهوشی

در واقع راهنمای کاربری به افراد در استفاده از یک سیستم خاص کمک می‌کند و با مطالعه ی آن میتوانیم از قابلیت ها و تکنیک ها و مشکلات احتمالی جلوگیری کنید برای استفاده درست از تجهیز مطالعه ی راهنمای کاربری امری الزامیست.

در این صفحه برند ها مختلف با تفکیک مدل موجود می باشد، در صورت تمایل میتونین مارو در تکمیل و به روز نگه داشتن این بخش از طریق ارتباط با ما یاری بفرمایید.

ماشین بیهوشی ، وپولایزر, بلندر, circle absorbtion systems, workstations و متعلقات در این پیج موجود می باشد.

ونتیلاتورها و همودیفایر در بخش دستگاه ونتیلاتور موجود می باشد.

مدل ها

مدل : Aeon 7400

مدل : Aeon 7500

مدل : VP-300 Vaporizer

برند : Beijing Eternity

مدل ها

مدل : AM852 Veterinary

برند : Datex-Ohmeda

مدل ها

مدل : Aestiva قسمت دوم

مدل : Avance

مدل : Tec 7 Vaporiser

مدل : Tec 6 Plus Vaporizer

مدل ها

مدل : Glostavent Helix

مدل : DPA-02

مدل ها

مدل : Apollo

مدل : Circle Absorption System 7a

مدل : Circle Absorbtion System 8

مدل : D-Vapor Desflurane Vaporiser

مدل : Evita XL

مدل : Evita XL  Quick user manual

مدل : Evita XL, XL Neo

مدل : Fabius CE

مدل : Primus

مدل : Fabius Tiro

مدل : Seneca

مدل : Titus

مدل : Ventilog

مدل : 2 Ventilog

مدل : Oxydig O2 Meter

مدل : Sulla 808

مدل : Trajan 808

مدل : Vapor 19.n

مدل : Vapor 2000

مدل ها

مدل : Aisys

مدل : Tec 6 Plus

مدل ها

مدل : Gradian Universal

مدل : Gradian Universal زبان فرانسه

مدل ها

مدل : Hersill KAV 1

مدل ها

مدل : Pasithel

مدل : Narkomat+

مدل : Modular

مدل ها

مدل : Servo 900