دستگاه قابل کاشت تحریک الکتریکی عصب واگ

دستگاه قابل کاشت تحریک الکتریکی عصب واگ

 «CardioFit» برای ارتقا عملکرد قلب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی است.

نحوه بکارگیری

این دستگاه از یک سیستم سه بخشی متشکل از یک محرک به اندازه ضربان‌ساز و دو رابط برخوردار است.

این محرک در زیر پوست قفسه سینه قرار گرفته، یک رابط حسگر درون بطن راست قلب و یک رابط تحریک در اطراف عصب واگ در سمت راست گردن کاشته می‌شود.

عصب واگ

عصب بزرگ واگ از ساقه مغزی به سمت شکم از هر دو طرف بدن کشیده شده است. این عصب سیگنالهایی را برای تنظیم عملکردهای مختلف بدن مانند ضربان قلب به سراسر بدن و بطور مستقیم به مغز ارسال می‌کند.

فعال سازی

به محض فعال شدن توسط پزشک، محرک درون قفسه سینه به ارسال پالسهای ملایم الکتریکی به عصب واگ می‌فرستد تا به کاهش ضربان قلب، تنش و حجم کار در عضلات قلبی به منظور بهبود عملکرد کلی قلب کمک کند.

نتیجه

رابط حسگر در بطن راست قلب بر تمام تغییرات غیر عادی در فعالیت الکتریکی قلب نظارت کرده و به ارائه بازخورد برای محرک و کمک به واکنش آن مى پردازد.

Vagus nerve stimulation: An evolving adjunctive treatment for cardiac disease

 

The vagus nerve is a major component of the autonomic nervous system and plays a critical role in many body functions including for example, speech, swallowing, heart rate and respiratory control, gastric secretion, and intestinal motility. 
Vagus nerve stimulation (VNS) refers to any technique that stimulates the vagus nerve, with electrical stimulation being the most important. Implantable devices for VNS are approved therapy for refractory epilepsy and for treatment-resistant depression. ……

دیدگاه‌ خود را بنویسید