پادکست 1: رخدادهای داغ استارت آپ ها

وقتی زمان و همه فعالیت های کاری را بر پایه پاسخ به این سوال سازماندهی می کنید، از افزایش سریع بهره وری خود شگفت زده خواهید شد. گاهی از خودتان بپرسید که ارزشمندترین دارایی مالی تان چیست؟! این سوال از افرادی زیادی پرسیده شده است. افراد بعد از این که روی این سوال فکر می کنند و پاسخ های مختلفی می دهند، به آن ها گفته می شود که پاسخ این سوال در واقع توانایی کسب درآمد است. توانایی شما برای کسب درآمد ۸۰ تا ۹۰ درصد ارزش مالی شما در دنیای کار و موفقیت در زندگی را تعیین می کند.

خودتان را یک ماشین درآمدزایی بدانید. هر وظیفه ای که روی آن کار می کنید، ارزشی کم یا زیاد دارد. وظیفه شما این است که بر ارزشمندترین کاربرد زمان تمرکز کرده و خود را موظف کنید تا مدام روی آن چند فعالیتی کار کنید که بیشترین ارزش را برای کسب و کار شما دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید