کتابخانه استانبول

Sabancı Üniversitesi

کتابخانه استانبول

کتابخانه دیجیتال دانشگاه سابانجی (استانبول)

ورود
کتابخانه دیجیتال برلین

کتابخانه دیجیتال دولتی برلین

کتابخانه برلین

DIGITISED COLLECTIONS

ورود
کتابخانه کمبریج

Cambridge Digital Library

کتابخانه کمبریج

Cambridge Digital Library

ورود
کتابخانه پرینستون

Princeton University

کتابخانه پرینستون

کتابخانه دیجیتال دانشگاه پرینستون

ورود
کتابخانه کالیفرنیا

UCLA Digital Library

کتابخانه UCLA

University of California, L.A

ورود
کتابخانه میشیگان

Hathi Trust Digital library

دانشگاه میشیگان

کتابخانه دیجیتال دانشگاه میشیگان

ورود
کتابخانه جهانی

کتابخانه دیجیتال یونسکو

کتابخانه یونسکو

World Digital library

ورود
کتابخانه ملی فرانسه

nationale de France

کتابخانه ملی فرانسه

Bibliothèque nationale de France

ورود
کتابخانه کنگره آمریکا

American library of Congress

کتابخانه کنگره امریکا

American library of Congress

ورود
وبگاه کتابخانه فرانسه

وبگاه کتابخانه ملی فرانسه (BNF)

وبگاه کتابخانه ملی فرانسه

وبگاه کتابخانه ملی فرانسه (BNF)

ورود
کتابخانه دانشگاه هاروارد

نسخه های خطی دیجیتال هاروارد

کتابخانه دیجیتال هاروارد

نسخه های خطی دیجیتال دانشگاه هاروارد

ورود
دانشنامه بریتانیا

برتانیکا britannica

دانشنامه بریتانیکا

برتانیکا britannica

ورود
کتابخانه ملی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

کتابخانه ملی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

ورود
کتابخانه علم و فناوری های نوین

Elm-Fan Digital library

کتابخانه علم و فناوری های نوین

Elm-Fan Digital library

کتابخانه مجلس ایران

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

ورود
کتابخانه ملی بریتانیا

The British Library

کتابخانه ملی انگلستان

The British Library

ورود
کتابخانه توکیو

کتابخانه دیجیتال دانشگاه توکیو

کتابخانه توکیو

Multilingual Digital Library of Asian Source Materials

ورود
کتابخانه مک گیل

McGill Library

کتابخانه دانشگاه مک گیل

McGill Library

ورود
کتابخانه دیجیتال

سامانه منابع دیجیتال

کتابخانه دیجیتال ملی

سامانه منابع دیجیتال

ورود
کتابخانه واتیکان

Digital Vatican Library

کتابخانه واتیکان

کتابخانه دیجیتال واتیکان

ورود
دیجیتال گوتنبرگ

Project Gutenberg

کتابخانه گوتنبرگ

Project Gutenberg Digital library

ورود
دیجیتال دانشگاه کرنل

Cornell University

دیجیتال استرالیا کرنل

Cornell University

ورود
کتابخانه بارتل بی

.bartleby

کتابخانه دیجیتال بارتل بی

bartleby Digital library

ورود
کتابخانه دیجیتال برکلی

UC Berkeley Library's

کتابخانه برکلی کالیفرنیا

UC Berkeley Library's

ورود
کتابخانه دانشگاه ایندیانا

Digital Library of the Commons

کتابخانه دانشگاه ایندیانا

Indiana UNIVERSITY

ورود
کتابخانه دانشگاه آریزونا

Digital Library Arizona

کتابخانه دانشکاه آریزونا

Digital Library Arizona

ورود
کتابخانه اوروپایی

europeana

کتابخانه اوراپایی

europeana

ورود