فنی و مهندسی

طبقه بندی بیماریهای نورودیژنراتیو

طبقه بندی بیماریهای نورودژنراتیو قسمت اول

طبقه بندی بیماری های نورودژنراتیو مبتنی بر جداسازی کور منابع و تحليل چندفراكتالي نوسانات روندزدايي شده دینامیک راه رفتن در این مطالعه ، یک ساختار طبقه بندی بیماری های نورودژنراتیو مبتنی برآنالیز دینامیک راه رفتن در بیماران مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک ، هانتینگتون و پارکینسون ارائه می شود. بدین منظور از یک ساختار پنج […]

طبقه بندی بیماریهای نورودژنراتیو قسمت اول Read More »

موتور پله ای Stepper Motor

موتور پله ای یا استپ موتور یا استپر موتور نام انگلیسی: Stepper Motor or Step Motor or Stepping Motor شرح خلاصه مقاله موتور پله ای در این مقاله آموزشی نحوه کارکرد یک موتور پله ای ( استپر موتور )و همچنین نحوه راه اندازی (Drive) آنها را بصورت کلی بیان خواهیم کرد. همچنین انواع آنها و

موتور پله ای Stepper Motor Read More »