پرستاری

طبقه بندی بیماریهای نورودژنراتیو قسمت دوم(بیماری های نورودژنراتیو )

بیماري های نورودژنراتیو یکی از پیچید ه ترین و شایعترین بیماري هاي عصبی هستند.بیماران مبتلا به عارضه های نورودژنراتیو در تعادل دچار مشکل می شوند. در این حالت فرد بیمار براي حفظ تعادل به سمت جلو خمیدگی پیدا می کند و گام هایش نیز کوتاه می شود به صورتی که احتمال به زمین خوردن فرد زیاد می شود. اختلالات راه رفتن در بیشتر بیماران مبتلا به عارضه های نورودژنراتیو دیده می شود.

طبقه بندی بیماریهای نورودژنراتیو قسمت دوم(بیماری های نورودژنراتیو ) Read More »

طبقه بندی بیماریهای نورودیژنراتیو

طبقه بندی بیماریهای نورودژنراتیو قسمت اول

طبقه بندی بیماری های نورودژنراتیو مبتنی بر جداسازی کور منابع و تحليل چندفراكتالي نوسانات روندزدايي شده دینامیک راه رفتن در این مطالعه ، یک ساختار طبقه بندی بیماری های نورودژنراتیو مبتنی برآنالیز دینامیک راه رفتن در بیماران مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک ، هانتینگتون و پارکینسون ارائه می شود. بدین منظور از یک ساختار پنج

طبقه بندی بیماریهای نورودژنراتیو قسمت اول Read More »

علائم اولیه زخم بستر

زخم بستر : یا زخم فشاری نوعی آسیب به پوست و بافت زیرین ناشی از فشار طولانی مدت بر روی پوست می باشد. مراحل ایجاد زخم بستر: بسته به میزان شدت علائم در مراحل زیر طبقه بندی شود: مرحله اول: این مرحله ، خفیف ترین مرحله زخم است. و معمولا در لایه بالایی پوست اتفاق

علائم اولیه زخم بستر Read More »